Konsernstøtte

Så snart instruktørene er franchisetakere, er de langt fra alene i sin Jazzercise-virksomhet. Hver instruktør mottar en rekke tjenester fra Jazzercise, Inc.

 • Koreografi: Hver 10. uke får instruktører en DVD med omtrent 28 nye innovative programmer koreografert av Jazzercise-grunnleggeren og den profesjonelle danseren Judi Sheppard Missett. Disse programmene blir forhåndsgodkjent av en helse- og treningsekspert for å oppnå sikrest mulig og maksimalt effektiv trening. Instruktørene slipper det tidkrevende ansvaret med å koreografere uke etter uke. Derfor kan de fokusere sin oppmerksomhet på å drive en morsom og utfordrende virksomhet.
 • Forretningssenter: Instruktører kan søke på franchisetakernes nettsted etter koreografimerknader i databasen med Jazzercise-programmer. Denne databasen har spesielt programmerte elementer som hjelper franchisetakerne med å sette sammen klassesett.
 • Franchise Zone: Et ressurssenter med forretningsverktøy og informasjon som brukes av alle franchisetakere for å forbedre virksomheten sin. Jazzercise-franchisetakere har tilgang til Franchise Zone ved å logge på online fra jazzercise.com.
 • Distriktsledere: Instruktører mottar forretnings- og instruksjonsveiledning fra franchisetakernes distriktsledere og ansatte i konsernet.
 • (800)FIT-IS-IT: Det grønne nummeret (800)FIT-IS-IT besvares av kundeservicemedarbeidere. De gir førsterangs informasjon til kunder, behandler forretningsbestillinger fra instruktører og tar imot klesbestillinger fra kunder.
 • jazzercise.com: Et nettsted med oppføringer i Jazzercise Class Locator System (JCLS) tilbys alle klasseeiere som et ledd i markedsføringen av klassene deres.
 • Klasseformater: Jazzercise tilbyr forskjellige klasseformater for å appellere til kunder på alle alders- og ferdighetsnivåer. Dette gir instruktørene mulighet til å fokusere på bestemte markeder.
 • Markedsføring: Jazzercise Inc. har markedsføringsekspertise og -materialer tilgjengelig, medregnet maler for trykte annonser, nasjonalt koordinerte krysskampanjer og TV- og radioreklame, for å nevne noe.
 • PR: Judi Sheppard Missett og Shanna Missett Nelson reiser regelmessig både i USA og i andre land på fitnesskongresser, holder foredrag og gir medieintervjuer for å fremme Jazzercise.
 • Opplæring: En kontinuerlig strøm av aktuell informasjon om helse/fysiologi, markedsføring, PR, opplæringstenikker og regnskapsmetoder leveres gjennom en franchisetaker-hotline, regionale samlinger og lokale distriktsmøter.
 • Samfunnsengasjement: Instruktører oppmuntres til å delta i veldedige arrangementer, også Jazzercises Kids Get Fit-program for lokale skoler og Jazzercise-sponsede veldedige klasser for å samle inn penger til ideelle organisasjoner.
 • Kongresser: Jazzercise er vert for spennende fitnesskongresser for instruktører og deres kunder i USA og andre land.