Franchisekostnader for instruktør og klasseeier

 • Innledende franchisekostnad er USD 1 250.
 • Månedlig CFF (Continuing Franchise Fee, dvs. gebyr for fortsatt franchise) er 20 prosent av bruttoinntektene, med et minimum på USD 150 per måned. Det er ikke noe minimumsbeløp de første tre månedene, men 20 prosent CFF trekkes av bruttoinntekten i denne perioden.
 • Omfattende generell skadeforsikring. (Tilgjengelig via Jazzercise, Inc. for USD 185 til 225 i året)
 • Musikk som akkompagnement til nye treningsprogrammer. Omtrentlig årlig kostnad er USD 200–800, avhengig av hvordan musikken kjøpes.
 • ASCAP/BMI-musikeres royaltysatser. Gebyrer utgjør i gjennomsnitt fra US 127 til 230 per år for hver lisensiert organisasjon og fastsettes av antall deltakere i klassen(e) dine.
 • E-postkapasitet.
 • Utstyr som omfatter:
  • Et lydsystem med musikkspiller (f.eks. en Mp3-spiler med høyttalere) og mikrofon.
  • En scene.
  • En DVD-spiller for å vise og lære bort nye programmer.
  • Et datamaskinsystem: en PC, skriver, tilgang til e-post og Internett, og Jazzercise JFAS-programvaren (Windows-basert).
  • En telefon med talebeskjedsystem eller telefonsvarer.
 • Leie- og kampanjekostnader for treningslokaler.

Som instruktør med ny franchise kan du lede din første klasse med en investering helt nede i USD 2 980 ved å bruke offentlige lokaler som leies per time, eller omtrent USD 9 190 til USD 38 400 hvis du leier et kommersielt sted og åpner et Jazzercise-fitnessenter.

Kostnader til tilknyttet/frilans vikar som arbeider for en klasseeier
 • Innledende franchisekostnad er USD 1 250.
 • Omfattende generell skadeforsikring. (Tilgjengelig via Jazzercise, Inc. for USD 185 til 225 i året)
 • Årlig vikargebyr på USD 100.
 • Musikk som akkompagnement til nye treningsprogrammer. (Gjeldende retningslinje er at vikarer ikke er pålagt å kjøpe all musikk. Vikarer kan velge selv.) Kostnaden er omtrent USD 30–35 per sett.
 • E-postkapasitet.
 • Utstyr medregnet:
  • En DVD-spiller for å vise og lære bort nye programmer.
  • Musikksystem (f.eks. mP3-spiller) og mikrofon.
 • Tilgang til utstyr som oppfyller kravene som er angitt i franchiseavtalen og håndbøkene med retningslinjer.